Kontakt a úradné hodiny

Adresa:
Rímskokatolícky farský úrad v Novákoch
Námestie SNP 18, 972 71 Nováky

Číslo účtu:
SK44 0900 0000 0000 6650 0665

Telefónny kontakt:
046/54 612 57
mobil: 0948 375 015

Správca farnosti:
Vdp. Mgr. Ivan Iskra

E-mail:
novaky.fara@gmail.com

ÚRADNÉ HODINY:
Úradné hodiny sú vždy po svätej omši alebo po osobnom dohovore s miestnym kňazom