Liturgické usmernenia a svätá spoveď

 • Pred svätou omšou sa modlí svätý ruženec 45 minút pred začatím bohoslužby. 
 • Každú prvú sobotu mesiaci je vo farnosti večeradlo, ktoré začína hodinu pred svätou omšou.
 • Sviatosť zmierenia sa vysluhuje aspoň 15 minút pred každou svätou omšou. (Prvé piatky v mesiaci 30 minút pred svätou omšou)
 • V máji sa modlia litánie k Panne Márii 15 minút pred svätou omšou.
 • Sviatosť birmovania sa udeľuje vo farnosti každé 4 roky (rok pred sviatosťou birmovania je ročná náuka).
 • Prvé sväté prijímanie sa vysluhuje vždy druhú májovú nedeľu (zápis na prvé sväté prijímanie je v septembri).
 • Sväté omše v letnom čase: ráno (6:30) a večer (18:30).
 • Sväté omše v zimnom čase: ráno (7:00) a večer (17:30).

Adorácie vo farnosti:

 • Prvá nedeľa v mesiaci
 • Prvý piatok v mesiaci 
 • Každý štvrtok